Khái niệm: (Domain name) là định danh của website, email … trên Internet. Tên miền thường gắn kèm với tên công ty và thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước. Tên miền là tài nguyên quốc gia thuộc VNNIC quản lý.  Các đơn vị kinh doanh chỉ là Nhà đăng ký, thực hiện công việc giúp VNNIC.

Lợi ích:

o        Khẳng định thương hiệu và nhãn hiệu hàng hóa của Công ty

o        Cách quảng bá thương hiệu không thể thiếu trong cuộc sống số hiện nay

o        Bảo vệ thương hiệu trên internet

Bảng giá tên miền ".vn":

Loại tên miền

Phí đăng ký (đồng/lần)

Phí duy trì (đồng/năm)

Tổng

cộng

Lệ phí

đăng ký

Phí dịch vụ đăng ký

(bao gồm VAT)

Phí duy trì

tên miền

Phí dịch vụ

duy trì

(bao gồm VAT)

.vn

200.000

66.000

350.000

121.000

737.000

.com.vn, .net.vn, .biz.vn

200.000

66.000

250.000

88.000

604.000

.edu.vn, gov.vn, .org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chánh (hanoi.vn)

120.000

44.000

150.000

55.000

369.000

.name.vn

30.000

11.000

30.000

11.000

82.000

Tên miền Tiếng Việt

-

-

20.000

6.600

26.600

Tên miền cấp 2 có 1 ký tự

200.000

66.000

40.000.000

13.640.000

53.906.000

Tên miền cấp 2 có 2 ký tự

200.000

66.000

10.000.000

3.410.000

13.676.000

Bảng giá tên miền quốc tế : 

Loại tên miền

Đơn giá

Cài đặt

Duy trì

Tổng cộng

 Tên miền
Quốc Tế

 .com

                  -  

             254,500

            254,500

 .net

                  -  

             254,500

            254,500

 .org

                  -  

             274,500

            274,500

 .info

                  -  

             274,500

            274,500

 .us

                  -  

             254,500

            254,500

 .biz

                  -  

             254,500

            254,500

(*) Giá trên chưa bao gồm 10% VAT đối với tên miền quốc tế

Thủ tục đăng ký tên miền: 

  1. Đối với cá nhân:
    Điền đầy đủ thông tin bảng khai đăng ký tên miền dành cho cá nhân (mẫu 1).
    Photo giấy CMND .
  2. Đối với tổ chức:

Điền đầy đủ thông tin bảng khai đăng ký tên miền dành cho tổ chức (mẫu 2).

Photo giấy phép đăng ký kinh doanh.

Photo giấy CMND của người quản lý tên miền hoặc của người thay mặt tổ chức đăng ký tên miền.

* Ghi chú: Đối với trường hợp tiếp nhận đăng ký qua các kênh online, email, đại lý:  sau khi tên miền được đăng ký  và kích hoạt, trong vòng 10 ngày làm việc KH phải cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc đăng ký tên miền. Sau 10 ngày, nếu Trung tâm chúng tôi không nhận được hồ sơ hoàn thiện, Chúng tôi sẽ tạm ngưng hoạt động tên miền cho đến khi nhận được hồ sơ.

Thủ tục thay đổi thông tin chủ thể, chuyển đổi nhà đăng ký liên hệ trực tiếp để được tư vấn hỗ trợ thêm.

Back to top