Khái niệm: (Domain name) là định danh của website, email … trên Internet. Tên miền thường gắn kèm với tên công ty và thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước. Tên miền là tài nguyên quốc gia thuộc VNNIC quản lý.  Các đơn vị kinh doanh chỉ là Nhà đăng ký, thực hiện công việc giúp VNNIC.

Lợi ích:

Khái niệm: Dành cho KH đã có tên miền riêng. Từ tên miền này, Quý Khách có thể tạo nhiều địa chỉ email khác nhau mà không phải trang bị hệ thống nội bộ hoặc người quản trị mạng. Email được chứa trên hệ thống server chuyên dụng (không lưu trữ website).

-          Tính năng:

o        Email đảm bảo chất lượng cao, ổn định

o        Email gửi đi không bị chặn, ngăn spam tốt

Khái niệm: Email marketinglà hình thức gửi email thông tin liên quan tới người nhận truyền tải nội dung đến khách hàng mục tiêu. Việc sử dụng email marketing giúp doanh nghiệp nhanh chóng đưa thông tin trực tiếp đến khách hàng giảm chi phí và thời gian. Đây là phương thức mang lại hiệu quả nhất kiểm chứng trong thời gian qua.

Dịch vụ Email Marketing của SPT được Bộ Thông Tin

     Khái niệm: là nơi lưu trữ tất cả các trang Web, các thông tin, tư liệu, hình ảnh của Website trên một máy chủ Internet, Web Hosting đồng thời cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa Website với người sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động. Nói một cách đơn giản, Web Hosting tương đương với trụ sở làm việc của một doanh nghiệp trong đời thường.

Back to top

Dog