Skip to content

Trang chủ arrow Giá cước ADSL
Bảng giá gói cước ADSL In E-mail

Kể từ ngày 09/07/2013, Trung tâm Điện thoại SPT chính thức cung cấp gói cước cho dịch vụ truy nhập internet băng rộng ADSL như sau:

Gói cước Tốc độ tối đa
(
Download/Upload)
Mức cước Lưu lượng Mức cước Trọn gói
GIGA-Plus 6144 Kbps/ 768 Kbps

-

 

249.000đ
GIGA-Home 2048 Kbps/ 512 Kbps Cước lưu lượng: 60đ/MB
Mức cước Tối đa: 199.000đ
119.000đ
GIGA-Soho 3072 Kbps/ 512 Kbps Cước lưu lượng: 60đ/MB
Mức cước Tối đa: 249.000đ
149.000đ
GIGA-Biz 4096 Kbps/ 640 Kbps Cước lưu lượng: 60đ/MB
Mức cước Tối đa: 299.000đ
199.000đ
GIGA-Flexi
(Ngưng cung cấp mới
kể từ 07/2013)
4096 Kbps/ 512 Kbps
Mức cước Tối thiểu: 79.000đ
Mức cước Tối đa: 299.000đ
 
GIGA-Saver
(Ngưng cung cấp mới
kể từ 07/2013)
3072Kbps/512 Kbps Từ 00:00h-> 11:59h: (trọn gói): 49.000đ
Từ 12:00h-> 23:59h: (theo lưu lượng sử dụng): 60đ/MB.
Tối đa: 119.000đ
 
    (Ngưng cung cấp mới phương thức tính cước theo lưu lượng kể từ 07/2013)  

 

Kể từ 07/2013, công ty SPT ngưng cung cấp mới và thực hiện nâng tốc độ truy cập dịch vụ internet ADSL các gói cước như sau:

Gói cước Tốc độ tối đa
(
Download/Upload)
Mức cước Lưu lượng Mức cước Trọn gói
SSTART
(Ngưng cung cấp mới
kể từ 07/2013)
3072 Kbps/512 Kbps

Thuê bao: 24.000đ
Phí lưu lượng: 45đ/MB
Tối đa: 300.000đ

230.000đ
SHIGH
(Ngưng cung cấp mới
kể từ 07/2013)
4096 Kbps/ 512 Kbps Thuê bao: 35.000đ
Phí lưu lượng: 45đ/MB
Tối đa: 400.000đ
280.000đ
SSUPER
(Ngưng cung cấp mới
kể từ 07/2013)
5152 Kbps/ 640 Kbps Thuê bao: 80.000đ
Phí lưu lượng:
- 6 GB đầu tiên : 50đ/MB
- Từ 6Gb trở lên: 40đ/MB
Tối đa: 700.000đ
500.000đ
SBUSINESS
(Ngưng cung cấp mới
kể từ 07/2013)
6144 Kbps/ 768 Kbps Thuê bao: 150.000đ
Phí lưu lượng:
- 6 GB đầu tiên : 50đ/MB
- Từ 6Gb trở lên: 40đ/MB
Tối đa: 1.100.000đ
850.000đ
SMEDIA
(Ngưng cung cấp mới
kể từ 07/2013)
8192 Kbps/ 768 Kbps
Thuê bao: 300.000đ
Phí lưu lượng:
- 6 GB đầu tiên : 50đ/MB
- Từ 6Gb trở lên: 40đ/MB
Tối đa: 1.800.000đ
 
SB2B
(Ngưng cung cấp mới
kể từ 07/2013)
4608 Kbps/640 Kbps

-

1.500.000đ
SPRO
(Ngưng cung cấp mới
kể từ 07/2013)
4608 Kbps/640 Kbps Thuê bao: 500.000đ
Phí lưu lượng:
- 6 GB đầu tiên : 50đ/MB
- Từ 6Gb trở lên: 40đ/MB
Tối đa: 2.250.000đ
1.800.000đ

(Theo quyết định 617/QĐ-SPT-KDTT ngày 0907/2013)

Cập nhật ( 24/03/2015 )